Odgovori 
Besplatne video lekcije, obuka za OpenOffice.org 2 i 3

-------- Prosleđena poruka --------
Naslov: Besplatne video lekcije, obuka za OpenOffice.org 2 i 3
Datum: Thu, 22 Apr 2010 23:56:42 +0200

Preduzetnički inkubator centar „Koprivnički poduzetnik d.o.o.“ na veb
stranici u rubrici „Online edukacija“ nudi kvalitetnu besplatnu video
obuku za korišćenje paketa OpenOffice.org pokrivajući programe Pisac
(Writer), Račun (Calc), Prezentacija (Impress), Crtanje (Draw) i Baza
(Base) u više od 80 lekcija. Lekcije prate hrvatsko lokalizovano sučelje.

Pristupite video lekcijama sa stranice:
http://sr.openoffice.org/podrska.html

Svaka video lekcija traje nekoliko minuta. Lekcije su dobro metodološki
odmerene, a materijal je veoma koristan svakome ko želi da nauči da radi
u slobodnom i besplatnom paketu OpenOffice.org.

Autori su Milena Aščić, Dubravka Biondić, Ivana Ledinski, Tomislav
Trošelj i Tihomir Cvetković.

Kako Milena, autorka video škole za Pisac (Writer), kroz koju ćete
naučiti kako da pišete i obrađujete tekstove na računaru, i Bazu
(Base) kroz koju ćete naučiti da napravite bazu, unesete podatke i
prikažete ih na pametan način te da tako pratite zalihe u skladištu,
kupce ili dobavljače, sama kaže:

Autor ovog teksta, a i mnogi poduzetnici, vladine, visoko
obrazovne i druge institucije, osobno jamči u kvalitetu ovog
softvera. Autor je zadovoljni korisnik punih 5 godina.

Na istoj lokaciji možete naučiti i kako da koristite elektronsku poštu i
Internet ili Ubuntu Linuks operativni sistem. Sam centar na svim svojim
računarima koristi kancelarijski paket OpenOffice.org.
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Odgovori 
Kontakt | otvorenidokument.com | Povratak na vrh | Povratak na sadržaj | RSS