Odgovori 
Izvoz iz kalka sa .txt ekstenzijom

Poštovanje,
Da li je moguće napraviti izvoz određenih podataka iz Kalka, sa .txt ekstenzijom?
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Svakako da može.

.txt je ekstenzija za običan tekst. Međutim to nije dovoljno određeno. Program u koji se .txt učitava sigurno zadaje ograničenja kako su predstavljeni redovi i kolone? Razdvojeno zapetama, razmacima?

Od formata čistog teksta, najčešći je CSV (kolone razdvojene zapetama, svaki red posebno u novom redu). Calc će podrazumevano sačuvati sa uobičajenom ekstenzijom .csv, ali ovo se može preimenovati po potrebi.
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Možda sam pričao da bih želeo da povežem Kalk sa fiskalnim štampačem. Prijatelj, programer, koji je u kobolu napravio program (kasa + knjigovodstvo) kaže mi da program koji povezuje njegovu aplikaciju sa fiskalnim štampačem je napisan u C jeziku, a da svi podaci koji se šalju tom posredničkom programu (sve ono što se kuca i prosleđuje tom programu) mora biti fajl sa .txt ekstenzijom. Naravno, mora imati, ka što ste i vi pomenuli, određen unutrašnji format, ali u te detalje još nisam ulazio, za sada.
Pitanje pitanja jeste da li bi i u kojoj aplikaciji u Openofisu ili Libreofisu moglo da se napravi izvoz .txt fajla. I drugo , da li ovaj poslovni paket podržava C jezik, jer bi morao da se napiše i program koji bi povezivao ove kasu sa fiskalnim štampačem. Naime, uz fiskalni štampač (Galebov) daje se takav program, komunikator između njega i aplikacije (softverske kase), ali rečeno mi je da tu može doći do problema da se nekada ne prihvati fajl koji je poslat posredničkom progrmau, pa se savetuje da se napravi, u komadu, i taj program, kako bi se, kako se prijatelj izrazio, "na niskom nivou" povezao sa aplikacijom (softverskom kasom).
Kako potrebe moje firme u pogledu obima posla i po broju kucanih računa nisu velike, čak simbolične prema bilo kojoj maloj prodavnici koja prodaje robu široke potrošnje, mislim da bi po kapacitetima ovaj paket izdržao moje potrebe. Medjutim, moram da znam da li se to može uraditi ili ne.
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Odgovori 
Kontakt | otvorenidokument.com | Povratak na vrh | Povratak na sadržaj | RSS