Odgovori 
Kretanje od ćelije do ćelije (CALC)

Poštovanje,
Potrebno mi je u kodu da iz ćelije A1 odem u ćeliju B1.
Ovo se može dobiti sa:

dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
dim args4(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args4(0).Name = "By"
args4(0).Value = 1
args4(1).Name = "Sel"
args4(1).Value = false
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args4())


međutim, pošto imam potrebe da se to radi više puta, kada kopiram gore pomenuti deo coda, moram da menjam redni broj args, pa da li postoji još neki način pisanja kojim bi dobio isti rezultat i izbegao to?

Apache OpenOffice 4.0.1 Win
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Zašto vam je potrebno kretanje kursora do ćelije? Zašto direktno ne pristupite objektu ćelije preko reference?

sheet = ThisComponent.getCurrentController.getActiveSheet
 
cell = sheet.getCellByPosition( 1, 0 ) ' B1 = druga kolona, prva ćelija
cell = sheet.getCellRangeByName("B1")  ' isto to, ali po imenu


Vaš snimljeni makro koristi DispatchHelper objekat da napravi relativno pomeranje naredbom GoRight (idi desno). Loše je koristiti to u makroima zato što rezultat zavisi od toga da li je na početku označena ćelija A1, da bi se desno otišlo na B1.
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Odgovori 
Kontakt | otvorenidokument.com | Povratak na vrh | Povratak na sadržaj | RSS