Odgovori 
Nadgledanje

Da li je moguće nekom formulom u ćeliji A1 u Calc-u da ona nadgleda ćelijski opseg A2:A10 i da prikaže string ako se pojavi u bilo kojoj ćeliji u rečenom opsegu? Da napomenem da ne mislim na ugnježdene if formule jedna u drugu koje će da zasebno nadgledaju svaku ćeliju ponaosob... Napomena: jedino jedna ćelija u zadatom opsegu može biti ispunjena.

Unadpred hvala

Apache OpenOffice 4.0.1 Win
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Nisam siguran da najbolje razumem, ali možda ovako:

=MATCH("vrednost"; A2:A10; 0)
Vraća prvi indeks iz poteza A2:A10 gde je vrednost ćelije „vrednost“

U slučaju da nije pronađena takva ćelija, funkcija vraća grešku. Zato sada iskoristimo ISERROR i IF:

=IF(
  ISERROR(MATCH("vrednost";A2:A7;0)); 
  "nije pronađeno"; 
  "pronađeno"
)

Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Odgovori 
Kontakt | otvorenidokument.com | Povratak na vrh | Povratak na sadržaj | RSS