Odgovori 
OpenOffice Razlomak koji je insertovan iz formula je nemoguće kopirati u komentaru

Nakon ispisivanja matematičkih zadataka u Piscu obično rešenja zadataka
dajem u prethodno insertovanom komentaru. Tako u istom dokumentu imam i rešenja koja se prilikom štampanja dokumenta ne štampaju, ali meni služe da brže pregledam zadatke. Ono što sam primetio je to da ne mogu kopirati
u komentar razlomke koje sam prethodno insertovao iz formula. Postoji li rešenje ovog slučaja?
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Komentari mogu da sadrže samo tekst, ne i slike ili druge objekte poput formula.

Unesite rešenje ispod teksta zadatka, označite taj pasus i zatim iz menija Format > Znak, na kartici Efekti fonta uključite opciju Skriveno. Rešenje će se prikazivati samo kada je uključen prikaz neštampajućih znakova (u meniju Prikaz, ili ikonica ¶ sa palete alatki). Možete da koristite i skrivene sekcije ili pasuse za zapis rešenja: http://wiki.services.openoffice.org/wiki...al_content
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Odgovori 
Kontakt | otvorenidokument.com | Povratak na vrh | Povratak na sadržaj | RSS