Odgovori 
Pretraga (dijalog, Basic)

Poštovanje,
Imam dijalog i na njemu combobox3. U openofisovom editoru za dijaloge polju combobox3 (dogadjaji/taster pritisnut) pridodao sam makro koji se izvršava kada se pritisne taster enter. Makro služi da se pretraži list Firme na osnovu upisanog kriterijuma u combobox3, sa ciljem da se određena firma pronađe.
Redosled događanja je sledeći, nakon što se upiše određena reč u combobox3 na osnovu koje pretražujemo postojeći spisak u listu FIRME.
1. obrišu se rezultati prethodne pretrage u koloni AB
2. obrišu se rezultati prethodne pretrage u padajućoj listi combobox3
3. vrši se pretraga na osnovu teksta u combobox3 u listu FIRME; pretraga ne traži cele reči, već delove reči
4. rezultati pretrage se pastuju u koloni AB
5. rezultati pretrage se prebacuju u listu combobox3
6 padajuća lista combobox3 se automatski otvara, ostavljajući korisnika da izabere jedan od rezultata i ubaci ga u combobox3
7. selektovanjem jednog rezultata pretrage sa liste on se ubacuje u Combobx3
8.ponovnim pritiskanjem dugmeta enter ciklus od tačke 1. se ponavlja, s tim da ako se dobije samo jedan rezultat pretrage onda se ostali prateći podaci firme (ulica, mesto, PIB) prebacuju u namenska polja za te podatke koja se nalaze u istom dijaloškom prozoru.

Dakle, sve ovo radi i nemam primedbi. Međutim, javlja se sledeći problem:
recimo da je unet u combobx3 kao kriterijum reč "Građe" i da je kao rezultat pretrage dobijeno sledeće:

Građevinar
Građevinari doo

Ako je cilj pretrage firma "Građevinar", kada je selektujem (čime se reč " Građevinar" ubacuje u Combobox3) i pritisnem enter, sa ciljem da proces pretrage ponovi, da bi se dobio samo JEDAN rezultat pretrage vezan za firmu Građevinar, to ispada nemoguće jer pretraga ne radi na principu cele reči već se pretraga vrši na osnovu dela reči, tako da se opet dobijaju dva rezultata pretrage.
Moje pitanje forumu jeste ne da mi neko napiše kod, već kako da organizaciono rešim ovu situaciju da kod "prepozna" kada treba da se primeni pretraga koja bi pretraživala po principu cele reči, jer bi onda dobili kao rezultat pretrage samo Građevinar i onda bi se svi ostali podaci o firmi uneli u ostala polja.

Apache OpenOffice 4.0.1 Win
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Rešen problem.

Apache OpenOffice 4.0.1 Win
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Odgovori 
Kontakt | otvorenidokument.com | Povratak na vrh | Povratak na sadržaj | RSS