Odgovori 
Prikaz vrednosti obojenom trakicom i skalom boja u Libreofisu 3.6

Dva nova prikaza vrednosti u tablicama na zanimljiv način omogućavaju lako relativno upoređivanje vrednosti u tabeli, uz efikasno korišćenje prostora.

Radi se o mogućnosti da se vrednost prikaže grafički u pozadini same ćelije kroz funkciju uslovnog formatiranja (engl. conditional formatting). Do sada je uslovno formatiranje omogućavalo da prema kriterijumima postavimo formatiranje ćelije (npr. negativne vrednosti su mogle biti obojene crveno i levo poravnate, a pozitivne obojene zeleno i desno poravnate u prikazu). Dve nove opcije obezbeđuju dinamičnije uslovno formatiranje gde uređujemo prikaz raspona za relativno poređenje, a ne pojedinačne ćelije.

Ovaj deo funkcionalnosti još uvek nije preveden na srpski jezik. Čini mi se da je za drugi prikaz prevod jasan, ali nisam tako siguran za ovo „obojena trakica“ i „prikaz obojenom trakicom“. Osnovna veza pojma je da vrstu grafikona sa uspravnim i vodoravnim trakicama (engl. bars) već tako prevodimo. Kasnije sam se zapitao zašto dodavati boju kada se ona ne pominje u osnovnom pojmu. Ako bismo to izbacili, ostalo bi „trakica“, „vrednost trakicom“ i „prikaz trakicom“ što je možda i bolje rešenje.


Prikaz obojenom trakicom (engl. data bar)
       

U opcijama se određuju krajnje boje za prikaz kao i to da li se prikazuje uspravna osa kroz potez ćelija ili ne. Osa može biti postavljena tačno na sredinu ćelije, ili postavljena automatski tako da najbolje predstavi raspon vrednosti. Ranije ovo nije bilo moguće izvesti u Libreofisu.


Prikaz skalom boja (engl. color scale)
       

Prikaz se tradicionalno koristi na geografskim kartama, a na ovaj način možemo obogatiti legendu uz grafikon ili bojom prikazati stanje nekog proizvoda na lageru. U opcijama biramo boje za skalu. Slično je bilo moguće napraviti i u Libreofisu 3.5 zadavanjem većeg broja pojedinačnih stilova za svaki podeok skale. Sada program to radi umesto nas.
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Ova mogućnost je sjajna, a u lokalizaciji ove grupe mora da se pristupi pažljivo.

Prvo što mi je skrenulo pažnju je deminutiv (tarkica umesto traka). Predpostavljam da postoji neki valjani razlog za to, ali možda čuti još neko mišljenje? Trakica je duža reč i troši prostor na skučenom sučelju.

Meni na pamet padaju i sledeće ideje:
  • traka podataka
  • traka vrednosti
  • vrednosna skala
  • skala vrednosti

Posebno mi je zanimljiv ovaj termin skala jer konkretizuje svrhu, za razliku od termina traka koji je opšti i čini im se manje u vezi sa statistikom.

OOoTranslit :: preslovljavanje bez muke
Citiraj ovu poruku u odgovoru

„Traka podataka“ i „traka sa podacima“ se paralelno koriste u Microsoft Officu. Ali meni je taj termin nelogičan, toliko da je sasvim moguće da mi promiče neko prirodno objašnjenje.

Ako gledamo pažljivo, traka je iza podataka i podaci su ti koji se predstavljaju trakom/trakicom. Deluje mi kao da su preveli ovo van konteksta, na način kako bi se prevodio /Status bar/, /Tool bar/ ili neki drugi od barova. Ovde nije neka traka iz koje biramo podatke, već podatke predstavljamo malim grafikom.

Ja bih se povukao za /Bar chart/ koji je u MS Officu „trakasti grafikon“, a kod nas „grafik trakicama“:
   

Ne bih koristio skalu, jer se u meniju nalaze tri opcije:
  • Data bars -> „Trakice“
  • Color scale (2-colors) -> „Dvobojna skala“
  • Color scale (3-colors) -> „Trobojna skala“

Ideja je da druga i treća opcija razvlače skalu na ceo potez kao što je to na geografskoj karti (primer sa druge slike), dok prva postavlja trakice u svaku ćeliju za uporedni prikaz.

Slažem se da bismo možda mogli i da promenimo svuda na osnovni oblik umesto deminutiva ako to i drugima smeta. Meni obe varijante odgovaraju.
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Milim da kod prevođenja reči "bars" se ne treba rukovoditi bukvalnim načinom prevođenja, jer to zaista ima malo smisla. Ako sam shvatio dobro, reč bars se koristi da bi se imenovalo nešto što se vizuelno prikazuje u trakastom ...obliku ili na trakast način. Dakle ne trakice ili trake, već trakasto.
Podpitanje: da li autori reč bars koriste kada žele da naglase da to što se trakasto prikazuje ima samo horizontalnu osu orijentacije?

Apache OpenOffice 4.0.1 Win
Citiraj ovu poruku u odgovoru

/Data bars/ je vrsta uslovnog formatiranja jednog poteza ćelija kojim se dobija efekat sa prve slike. U postavkama za /Data bars/ određuje se početna i krajnja boja, te prisustvo i položaj uspravne crte kroz ceo potez. Kada se /Data bars/ uslovno formatiranje aktivira, vrednost iz ćelija u tom potezu se pored broja prikazuje i horizontalnom trakicom odgovarajuće boje i dužine u pozadini te ćelije. Na ovaj način je lakše na prvi pogled uporediti vrednost jedne ćelije u odnosu na vrednosti ostalih iz poteza.
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Odgovori 
Kontakt | otvorenidokument.com | Povratak na vrh | Povratak na sadržaj | RSS