Odgovori 
Rad sa odeljcima, kako da ubacim tekst iz drugog dokumenta

Odeljci (sekcije) u Writer tekstualnom dokumentu omogućavaju nam da:
  • Zaštitimo deo teksta lozinkom i sprečimo izmene
  • Uključimo tekst ili odeljak teksta iz drugog dokumenta, alternativa je da koristimo funkciju glavnog dokumenta (dokumentacija) koja je bolja za duže dokumente poput knjige ili drugog teksta sa poglavljima koja onda mogu da imaju odeljke.
  • Sakrijemo tekst u dokumentu
  • Postavimo kolone, margine i pozadinu delu dokumenta
  • Postavimo endnote (fusnote na kraju dokumenta) nakon poglavlja/odeljka

Napomena: U programu Microsoft Word odeljci se koriste za postavljanje različitih zaglavlja/podnožja, u Writeru to radimo lakše preko stila stranice.


   

Za novi odeljak, kliknimo Umetni > Odeljak. Da u odeljak automatski umetnemo sadržaj drugog dokumenta, treba da u prozorčetu potvrdimo polje Veza, odaberemo datoteku klikom na dugme [...] i odaberemo odeljak u padajućoj listi ako ih dokument sadrži, a mi želimo da umetnemo samo jedan. Ako ne želimo da odeljak sadrži drugi dokument, preskočimo ovu opciju. Kliknimo dugme Umetni da završimo posao.

Da promenimo postavke umetnutih odeljaka u dokumentu, otvorimo prozorče Format > Odeljci.

   

Ako potvrdimo opciju Zaštiti sadržaj odeljak neće moći da bude izmenjen. Ponekad se dogodi da uvezeni dokumenti u Microsoft Word formatu imaju zaštićene odeljke, pa ovu opciju treba isključiti.

Kada su odeljci vezani za sadržaj drugog dokumenta i nakon što izmenimo ubačeni dokument želimo da ih osvežimo, otvorimo prozorče Uređivanje > Veze

Odeljak može da bude ubačen u plutajuće okvire gde sadržaj jednog okvira prelazi u drugi (vezani okviri). Ove dve mogućnosti Writer približavaju ozbiljnim programima za prelom teksta u pripremi štampe.

   
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Odgovori 
Kontakt | otvorenidokument.com | Povratak na vrh | Povratak na sadržaj | RSS