Odgovori 
rad u kolonama u odeljku

Primećujem, da ako insertujem na stranici dve kolone i kucam u prvoj, dolaskom do kraja reda automatski prelazim u novi red u istoj koloni. Kada to isto uradim prethodno insertujući odeljak rad u kolonama se menja. Šta se dešava? Ako kucam tekst u prvoj koloni i dodjem do kraja reda ne dešava se da tekst automatski prelazi u drugi red iste kolone, već zadržava isti red, prelazeći u drugu kolonu. Znači da je u pitanju nedoslednost u radu sa kolonama.
Ovo sam radio sa insertovanjem odeljaka, jer sam na istoj stranici hteo da imam najpre jednu kolonu, a kasnije dve kolone. Ima li neko elegantnije rešenje za ovaj problem?
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Konačno sam našao rešenje za ovu nedoslednost. Radi se o tome da kada napravimo naprimer dve kolone, a nismo prethodno insertovali odeljak,
podrazumevana opcija za kolone će biti automatski prelaz u sledeći red, bez podjednakog rasporedjivanja teksta u svim kolonama (ta opcija ustvari ovde i ne postoji). U drugom slučaju, kada prethodno insertujemo odeljak i u njemu zadamo dve kolone, čekirana je nova opcija, koje nema u prethodnoj situaciji, a koja je ujedno i podrazumevana opcija- ,,podjednako rasporedi sadržaj po svim kolonama". Ako se to odčekira sadržaj teksta će automatski prelaziti u sledeći red. Kako će raditi kada je čekirana ova opcija? Tekst će najpre prelaziti u sledeću kolonu pa zatim u novi red, ravnajući kolone teksta, što je jako korisna opcija. Znači da u formatiranju stranice sa kolonama, a da prethodno nije insertovan odeljak, treba uvesti ovu opciju.

Prilozi uz poruku Izvedena sličica(e)
       
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Odgovori 
Kontakt | otvorenidokument.com | Povratak na vrh | Povratak na sadržaj | RSS