Odgovori 
stranica uspravno-položeno

Da li je moguće u jednom istom dokumentu u Crtežu podesiti da na jednom slajdu stranica bude položena, a na drugom uspravna, s obzirom da ne vidim
nigde prelom stranice da bih prešao na drugi stil?
Citiraj ovu poruku u odgovoru

kad ubacuješ položenu:
Umetni->Ručni prelom->Prelom stranice->Položeno

kad vraćaš na uspravnu:
Umetni->Ručni prelom->Prelom stranice->Podrazumevano

edit: Izvini, sad tek vidim da si pitao za Crtež a ne za Pisca. Ako nađem javiću ali nije loše ni ovo za Pisca da ostane, možda nekome zatreba
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Ovde se radi o Crtezu, a ne o Piscu!
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Odgovori 
Kontakt | otvorenidokument.com | Povratak na vrh | Povratak na sadržaj | RSS