Odgovori 
OpenOffice.org 3.3 - Nove mogućnosti

3.3 - nove mogućnosti


Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Nova posebna svojstva

OpenOffice.org omogućava definisanje proizvoljnog broja osobina dokumenta u vidu parova ime/vrednost u prozorčetu Datoteka - Svojstva. U verziji 3.3 moguće je definisati i vrednosti koje predstavljaju datum, vreme ili period vremena.

Ugrađeni fontovi u PDF-u

U prethodnim izdanjima standardni PDF fontovi (Times, Helvetica, Courier, Symbol i ZapfDingbats) su bili ugrađivani u izvezeni PDF dokument samo kada je odabran PDF/A tip, u skladu sa PDF/A standardom. U verziji 3.3 opciono možete ugraditi ove fontove u sve PDF dokumente izvezene iz OpenOffice.org kako bi unapredili preciznost prikaza u PDF pregledačima.

Nova Narrow familija fontova

Oracle je obezbedio familiju skupljenih fontova za otvorenu i slobodnu Liberation familiju fontova. Kako su fontovi metrički saglasni sa Arial Narrow fontom, široko korišćenim na Microsoft Windows sistemima, ovaj font nadopunjuje Liberation familiju i daje kompatibilan font na svim ostalim platformama koje OpenOffice.org podržava.


Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Bolja zaštita dokumenta za Writer i Calc

Novi OpenOffice.org Writer i Calc omogućavaju dva nivoa zaštite dokumenta. Kao i ranije možete da sačuvate dokument sa lozinkom koja sprečava neovlašćenim korisnicima da pročitaju sadržaj. Sada dodatno možete da postavite i lozinku koja omogućava pregled ali sprečava neželjene izmene.

Na ovaj način možete dokument ponuditi odabranoj grupi samo za čitanje, a drugu grupu ovlastiti da može da pravi i izmene. Ponašanje je sada saglasno sa funkcijom zaštite dokumenta u programima Microsoft Word i Excel.

Automatski broj decimala u „opštem“ formatu ćelije

U novom OpenOffice.org Calc brojevi u ćelijama formatirani kao „Opšti“ tip prikazuju koliko god decimala je potrebno. U prethodnim verzijama, prikazivane su maksimalno dve decimale u ovom formatu.

Milion redova u tablici

OpenOffice.org Calc tablica sada omogućava 1.048.576 (1 milion) redova umesto ranijeg limita od 65.536 redova.


Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Nove opcije za uvoz CSV datoteke u Calc

Dve nove opcije su dostupne pri uvozu tablica u tekstualnom formatu gde su vrednosti razdvojene posebnim znacima (CSV - razdvojene zapetom - i slični formati).

Ove opcije određuju da li će vrednosti pod znacima navoda biti uvezene kao tekst i da li OpenOffice.org Calc treba da automatski prepozna formate brojeva, uključujući formate kao što su datumi, vreme i brojevi sa eksponentom. Prepoznavanje formata zavisi od postavljenog jezika pri uvozu.

Uz nove dve opcije uvoz tablice iz fiskalne kase, programa za knjigovodstvo ili sa nekog veb servisa koji razmenjuju datoteke u CSV formatu sada je lakše. Korisnici ne moraju da troše vreme na naknadno formatiranje podataka.


Crteži u graficima

Funkcionalnost grafika nastavlja da se značajno poboljšava iz izdanje u izdanje. Poznata paleta za crtanje sada omogućava da umetnete jednostavne oblike poput linija, pravougaonika i plutajućeg teksta ili složenijih simbola, strelica sa tekstom i sličice direktno u grafik. U padajućem meniju možete otvoriti nekoliko standardnih prozorčića da podesite izgled umetnutog crteža ili da promenite izgled, veličinu i boju teksta.

Za više informacija, pročitajte poseban članak na GullFOSS blogu (engl.).


Hijerarhija oznaka na osama grafika

Ako se kategorija u potezu izvora podataka za grafik u tablici proteže kroz više redova i kolona, pravac prve serije podataka će biti prepoznat. Ako prva serija dolazi iz redova, kategorije će biti podeljene u više redova, u protivnom u više kolona. Podeljene kategorije će zatim biti korišćene za različite oznake drugog nivoa na x-osi.

Za grafike koji sadrže podatke (grafici u programima Impress ili Writer), sada postoji nova ikonica za dodavanje tekstualnih kolona koja se onda koristi za različite nivoe oznaka na x-osi.

Za više informacija, pročitajte poseban članak na GullFOSS blogu (engl.).


Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Lakše upravljanje rasporedom na slajdu

Upravljanje rasporedom različitih elemenata na slajdu prezentacije je značajno unapređeno. Vrsta sadržaja u sekcijama sada se određuje klikom direktno na slajdu izborom jedne od četiri ikonice: tabela, grafik, slika, film, a možete i direktno uneti tekst.

Ovo olakšava izbor vrste rasporeda smanjujući bespotreban broj različitih varijanti. Dodatno sada možete dodeliti raspored slajdovima i napraviti nove slajdove sa specifičnim rasporedom koristeći paletu alatki. Novo dugme na paleti se koristi za pravljenje novog slajda (ili brzo dupliranje odabranog slajda).

Slično dugme se koristi za dodelu rasporeda odabranom slajdu ili za vraćanje rasporeda na dodeljeni nakon što ste napravili neželjena pomeranja.

Ručna postavka za primarni ključ u bazama

Pri povezivanju na bazu podataka preko generičkih ODBC, JDBC, ili ADO drajvera, OpenOffice.org Base je koristio metod pogađanja da odredi da li baza podržava primarne ključeve. U nekim slučajevima ovaj metod nije radio. U izdanju 3.3 postoji eksplicitna opcija da uključite podršku za primarne ključeve. Kada je opcija uključena, Base će pretpostaviti da baza podržava primarne ključeve, bez pogađanja.

Zabrana izmene liste dostupnih baza podataka

OpenOffice.org u konfiguraciji programa čuva listu registrovanih baza podataka. Pri instalaciji programa u mreži preduzeća moguće je definisati delove konfiguracije uključujući i konfiguraciju sa listom dostupnih baza. U novoj verziji ako je konfiguracija označena kao samo za čitanje OpenOffice.org će onemogućiti izmenu (promena, brisanje) odgovarajućih unosa u listi registrovanih baza. Na ovaj način možete biti sigurni da svi korisnici paketa imaju definisane izvore podataka iz informacionog sistema preduzeća (adresari, cenovnici, lager liste,...)

Naredba „nospace“ u zapisu formula

U novoj verziji moguće je eksplicitno ukloniti mali vodoravni razmak između dva elementa formule zapisane u programu OpenOffice.org Math.
Sintaksa je: nospace { el1 el2 ... }.


Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Paleta za pretraživanje

Primetili smo da veliki broj OpenOffice.org korisnika često ima potrebu da brzo potraži pojam unutar teksta dokumenta. Klasično prozorče za pretragu pri tome zaklanja tekst dokumenta, a nije ni uvek dostupno. Novo izdanje paketa OpenOffice.org donosi paletu za pretraživanje sa poljem za pretragu i kontrolama koje direktno idu na sledeći ili prethodni rezultat pretraživanja.

Novo sučelje za pripremu štampe

Prozorče za pripremu štampe je potpuno izmenjeno u OpenOffice.org 3.3 kako bi se omogućilo efikasnije i lakše korišćenje.

Umetnut je brzi pregled direktno u prozočetu koji prikazuje izgled dokumenta. Sva podešavanja poput broja stranica, sortiranja, delova koji će biti štampani ili skriveni, redolseda stranica, štampa više stranica na jednom listu se sada podešavaju iz jednog prozorčeta, a tu je i još novih opcija.

Za više informacija, pročitajte poseban članak na GullFOSS blogu (engl.).

Više opcija za promenu veličine slova

Uz verziju 3.3, imate par opcija više za brzu promenu veličine slova odabranog dela teksta. Korisnici paketa OpenOffice.org vole što jednim klikom mogu slova da pretvore u velika ili mala, a sada je moguće odabrati da samo prvo slovo rečenice bude veliko, da prvo u reči bude veliko ili da obrnete veličinu slova u odabranom tekstu.

Redizajnirano traženje sinonima

Prozorče rečnika sinonima je redizajnirano za veću upotrebljivost. Dodatno tu je i novi podmeni „Sinonimi“ u meniju koji se dobija na desni klik u tekstu koji omogućava najbrži izbor sinonima za odabranu reč u tekstu.

Rečnik sinonima za srpski jezik sa morfološkom analizom i fleksijom odabranog sinonima u pravi oblik nije javno dostupan.

Postavka jezika dokumenta na podrazumevani

Sada možete da poništite izbor jezika i jednim klikom ga vratite na jezik podrazumevan za dokument iz menija u statusnoj liniji ili preko Alatke - Jezici.


Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Prikaz kontrola formulara u Writeru

Kontrole formulara u tekstualnim dokumentima se prikazuju na isti način kao i sam dokument, uklapajući izgled kontrola u celinu dokumenta pružajući lepši izgled i konzistentnost.

Bolje podrazumevane postavke u graficima

Više podrazumevanih postavki su izmenene za nove OpenOffice.org grafike: grafici su veći, sa većim fontom, bez ružnih ivica sa boljim 3D izgledom. Pogledajte primere „pre i posle“.

Obojene kartice listova u Calcu

Ovo je mogućnost koja je tražena i na ovom forumu (tj. na dopisnoj listi koja mu je prethodila). OpenOffice.org konačno podžava da postavite drugačiju boju za kartice listova u Calc tablicama. Različita boja olakšava da pronađete odgovarajuću karticu (brzi klik na crvenu za izmenu podataka).

Prilagođavanje filtera na obeležen potez u Calcu

U novoj verziji programa OpenOffice.org Calc izbor poteza se skuplja na popunjene podatke kada omogućite filter (autofilter, uobičajeni filter, napredni filter).

Možete izabrati ceo red klikom na zaglavlje reda i filter će biti primenjen na sve podatke u tabeli ispod odabranog reda. Izbor će biti sužen na popunjene ćelije u zaglavlju i potom proširen na sve uzastopne redove ispod zaglavlja. Izborom dela reda biće odabrane kolone ispod odabranih ćelija. Ako je odabran potez (više od jednog reda), potez se skuplja na popunjene kolone.


Prozorče za sortiranje u datapilotu

Datapilot (pozant i kao pivot tablica) sada sadrži zgodan način za sortiranje i filtriranje unosa preko posebnog prozočića.

Za više informacija o ovoj novoj mogućnosti, pogledajte poseban članak na GullFOSS blogu (engl.).

Prikaz postavljenih imena za polja, stavke i zbirove u datapilotu

Poljima u datapilotu, unosima i zbirovima sada je moguće dodeliti posebno ime unosom u odgovarajuću ćeliju u datapilot tablici.


Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Oracle je danas objavio Oracle Open Office 3.3, novo izdanje komercijalnog kancelarijskog paketa zasnovanog na OpenOffice.org kodu uz dodatke i mogućnost za plaćenu Oracle podršku. Izdanje nastavlja raniji komercijalni proizvod Sun StarOffice, kompanije Sun Microsystems koju je Oracle preuzeo početkom godine. Izdanje donosi vezu sa Oracle Business Intelligence, Oracle E-Business Suite i drugim Oracle aplikacijma, kao i vezu sa Microsoft Sharepoint rešenjem. Baš kao i za slobodnu i besplatnu ediciju OpenOffice.org, dostupna je podrška i za povezivanje na Alfresco, slobodan sistem za upravljanje dokumentima.

Istovremeno objavljen je i potpuno novi proizvod, Oracle Cloud Office, rešenje za kancelarijski paket u javnom ili privatnom oblaku, zasnovan na standardima i otvorenom dokument-formatu (ODF).
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Kada će biti dostupan Oo 3.3 na srpskom jeziku?
U pogledu Libreoffisa, da li je njihovo izdanje stabilno, ili je to još uvek "probna" verzija?
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Izdanje OpenOffice.org 3.3 je dostupno za preuzimanje! http://sr.openoffice.org/preuzmi.html

LibreOffice 3.3 je takođe dostupan. Višejezično izdanje uključuje srpsku lokalizaciju, ali nedostaje par stotina poruka. Biće bolje u izdanju LibreOffice 3.3.1 koje se očekuje u februaru.

OpenOffice.org 3.3 lokalizacija je potpuna.
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Odgovori 
Kontakt | otvorenidokument.com | Povratak na vrh | Povratak na sadržaj | RSS