Odgovori 
Predlozi za poboljšanje Libo/OOo

Prevod opcija kod komentara u Piscu:

Obriši komentare
Obriši sve komentare koje je napisao NN
Obriši sve komentare

Zašto kod prve opcije stoji množina (komentare) jer ako se ova opcija želi aktivirati, ona će imati učinka samo na komentar sa kog se ulazi u ovu listu opcija? Da li je i u engleskoj verziji množina?


Goran Rakić:
Hvala, ispravljeno. Ispravka je predata i uključena u izdanje Libreofis 3.4.1. Druga poruka je već bila ispravljena u 3.4 da bude rodno neutralna, a sada sam i malo skratio prevod. Prečice su ujednačene.
Citiraj ovu poruku u odgovoru

U meniju Alatke/Pomoćnik za cirkularnu poštu/Izaberite listu adresa/dugme Izaberi listu adresa bi bilo poželjna mogućnost da se može izvršiti uvoz adresara sa ekstenzijom csv. Svako ko koristi gmail zna da postoji mogućnost izvoza celokupnog adresara sa gmail-a, kao jednog csv fajla, koji kasnije možemo da uvezemo u neki klijent za elektronsku poštu. Ovde bi to bila poželjna opcija.


Goran Rakić:
U Libreofis 3.4 postoji opcija da se odabere CSV (lista odvojena zapetama). Ne znam pouzdano ali pretpostavljam da je opcija dostupna i u ranijim verzijama. U pomoćniku je onda moguće upariti polja sa kolonama CSV datoteke. Podržani su i Excel i ODS formati.
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Naglasio bih i da je pomoćnk za cirkularnu poštu veoma ograničen i da postoji alternativa. Bilo bi lepo ako bi neko imao mogućnosti da dovrši uputstvo i ubaci snimke ekrana gde je potrebno.

Prilozi uz poruku .odt  ooo_uputstvo_mailmerge.odt (Veličina: 609.45 kb)
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Poštovanje,
Kada označavam beleške u Word-u, selektujem određeni deo teksta, potom udem na opciju komentar, i kao rezultat toga, selektovani deo teksta je obojen i linijom vezan za komentar. U Piscu se selektovani tekst ne obojava. Da li je moguće i u Piscu da se selektovani deo teksta oboji, ali mi promiče ta mogućnost? Mnogo je jasnije na koji deo teksta se odnosti komentar, pogotovo ako komenatara ima više u jednom pasusu.
Ako ova mogućnost ne postoji, moglo bi se prijaviti radi unapređenja.


Goran Rakić:
Komentar je vezan pozicijom za mesto između dva znaka, ne može da obuhvati raspon. Tekst se može obojiti ručno, ali to onda nije upareno sa komentarom i brisanje komentara ostavlja obojen tekst. Predlog da se omogući komentar nad rasponom teksta postoji u Libreofis Bubaždaji.
Citiraj ovu poruku u odgovoru

(23. 05. 2011 11:18)Dragan Stanisavljević piše:  U formatiranju zaglavlja i podnožja postoji dugme ,,još". Jednom prilikom sam se ,,ubio tražeći" opciju, da stavim okvir u zaglavlju. Naravno, pozadina i okvir
zaglavlja se definišu u meniju ,,još", a to ne govori ništa.

Zar je teško bilo na dugmetu napisati ,,okviri i pozadina zaglavlja"?

Priredio sam izmenu prevoda. Nisam siguran da ovaj duži prevod može da stane u predviđen prostor. Neka je za sada izmena tu bez predaje u Libreofis, pogledaću da sastavim i zakrpu koja bi promenila dugme u samom engleskom izvoru.
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Postavio sam autofilter u nekoiko kolona. Nakon filtriranja, vratio sam situaciju da se vide svi podaci. Međutim, dugmad za pozivanje makroa koji su sa strane bili, promenili su mesta, bili su sabijeni skroz pri vrhu tabele. E sad ako se može nekako to odraditi a da ne dođe do promena u poziciji dugmadi....
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Kada koristim Pisac, stalno se dešava, kada se stranica pomera klizačem ili nekim drugim putem, da se tekst izobliči. Kada želim da slova poprime normalan oblik, moram pritisnuti F9 dugme, sa kojim se osvežava stranica. Da li je to toliki problem da se u samom kodu Openofisa ugradi ta opcija, da kada se izvrše promene gore pomenute vrste da se automatski, nakon završetka promena, osveži stranica? Nekada je stvano mučenje da se iznova i iznova to radi ručno.
Razlog zašto se pomeraju slova kada se želi nešto promeniti u tekstu što se javlja samo nakon klizanja (pomeranja) strane je upravo gore pomenuti razlog, tj, nema refrešovanja stranice nakon promene položaja celokupne stranice. Prilično iritirajuće, pogotovo kod iole dužeg rada sa aplikacijom, a da ne govorimo o utisku koji bi novajlija stekao o ovom programu. Prilično tužno za aplikaciju za koju se kaže da je najbolja od cele Oo svite.
Ne znam da li se isto to dešava i u Libreofisu, još ga ne koristim, ali evo proverite, pa javite.


Izmena 01.11.2011.
Snimio sam makro koji osvežava stranicu i stavio ikonicu tako da kada želim da osvežim stranicu da je to odmah tu (iz nekog razloga više F9 prečica ne funkcioniše).
Kod:
sub REFRESUJ
' Recorded by Vlatko
' Date: Sat Oct 29 18:32:16 2011
    
    ' get access to the document
    oDocumentModel = ThisComponent
    oDocumentView = oDocumentModel.getCurrentController()
    oDocumentFrame = oDocumentView.Frame

    ' the dispatcher service is used to send commands from the
    ' document frame to the underlaying office application
    oDispatcher = CreateUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
    
    Dim mArgs1(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
    mArgs1(0).Name = "Fieldnames"
    mArgs1(0).Value = True
    oDispatcher.executeDispatch(oDocumentFrame, ".uno:Fieldnames" ,"" ,0 ,mArgs1())


end sub

Mislim da bi se takav ili sličan kod mogao negde umetnuti, da se poziva kada se završi pomeranje, listanje strane u Piscu.
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Prijave u drugim temama:
Spellcheck na promenu rasporeda tastature prebacuje jezik u Uknown (nepoznato)
Prečica ctrl+shift+backspace
Kontrole obrasca se iscrtavaju preko ivice prozora
Podvlačenje u poravnatom tekstu curi preko margine pri eksportovanju u .pdf format
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Lista grešaka u vezi elektronskog potpisa

#31359 Problem to sign documents with smart card (two users trying to sign simultaneously)
#39657 crash when opening signed document
#40514 Digital Signature Filtering and prompting problems
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

1) Kada sam obrisao list sa cenama i hteo da sačuvam promene, kalk u libre ofisu se srušio. Dokument je izvorno pravljen u openofisu.
2) Manje važno, ali ipak: kada se to desilo, pojavio se prozor u kom je pisalo da je, eto, nekom žao, ali dokument se mora zatvoriti. U donjem delu piše da ako želimo da prijavimo ovu grešku da je prijavimo MICROSOFT-u???
3) Isti dokument (pravljen u openofisu) pod libreofsiom 3.4.1 su pozicije dugmadi pomerene u odnosu na openofis.
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Odgovori 
Kontakt | otvorenidokument.com | Povratak na vrh | Povratak na sadržaj | RSS