Odgovori 
Provera PIB-a kod NBS

Ne znam da radim sa makroima i VB kodom a hteo bih u CALC-u da imam proveru PIB-a kod NBS a ako je moguće i da se povuču podaci iz njihove baze.

Prilozi uz poruku .ods  provera PIB-a.ods (Veličina: 13.54 kb)
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Da napravite link u ćeliji je jednostavno preko funkcije HYPERLINK. Na primer:

=HYPERLINK(CONCATENATE(A2;A6);A6)


Ako želite da se podaci sa stranice baš i prikažu u tablici potrebno je da napravite funkciju koja bi dovukla i učitala spoljašnje podatke.

Bez programiranja kroz funkcije programa (Umetni > Poveži sa spoljnim podacima, vodič) bi ste mogli da dovučete podatke sa fiksirane stranice (za jedan PIB, ili na primer podatke o kursnoj listi, kamatnoj stopi), ali ne i da automatizujete da se povuku podaci za PIB koji je upisan u ćeliji A6.
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Goran202 je postavio veoma interesantno pitanje. Oduvek me je kopkalo, mada nikada nisam ulazio u taj deo materije, kako bi se kalk povezao sa internet stranicom, sa određenom interakcijom, kao što je Goran202 u svom pitanju izložio. Bilo bi zgodno takav kod, ako ga ko ima, da podeli sa ostalima....

Apache OpenOffice 4.0.1 Win
Citiraj ovu poruku u odgovoru

Hvala Gorane,uradeo sam nešto čisto vežbe radi i učenja, napravio sam neku vrstu pretraživača u CALC-u (u stvari 4 pretraživača u jednom).Može da se pronađe firma na osnovu PIB-a ili matičnog broja ili računa plaćanja i četvrta mogućnost na osnovu naziva i mesta registracije.
Na sajtu NBS sve ovo može lako da se dobije http://www.nbs.rs/export/sites/default/i...7/rir.html.
Mene je više interesovalo da se sve to automatizuje i preko neke funkcije ili makroa povuku podaci sa sajta a na osnovu PIB-a koji me trenutno interesuje (ti si dobro razumeo šta ja hoću). Sad

Prilozi uz poruku .ods  pretraživač.ods (Veličina: 10.45 kb)
Citiraj ovu poruku u odgovoru

U prilogu je mala ilustracija Calc Basic makroa koji koristi WebQuery funkcionalnost sa parametrom. Za ilustraciju će poslužiti, ali za ozbiljnu upotrebu postoje dva nedostatka: (1) dovlači samo prvu stranicu rezultata - do 10 računa i (2) za svaki pretraživani PIB ostavlja vezu ka spoljnim podacima (mogu se raskinuti u prozorčetu iz menija Uređivanje > Veze).

Osnova koda u makrou je:
cell = ThisComponent.Sheets("Upit").getCellRangeByName("A2")
links = ThisComponent.AreaLinks 
links.InsertAtPosition(cell.CellAddress, url, "HTML_Tables", "calc_HTML_WebQuery", "")


Ova naredba pravi novu vezu i učitava podatke sa adrese prenete u promenljivoj url, i smešta ih od ćelije sa prenetom adresom u prvom parametru (kod nas je to A2).

Da je meni lično ovako nešto potrebno, ja bih napisao makro u programskom jeziku Python koji poziva čistu Python funkciju za dovlačenje podataka. Ova funkcija bi pratila linkove na sve stranice upita, a potom pročistila rezultat da vrati samo brojeve računa i potrebne opise. Kako se u tom slučaju učitavanje stranica radi iz Pytona, nema problema sa zaostalim vezama u tablici.

U Libreofis Calc Basicu bi se problem sa zaostalim vezama dao rešiti tako što se iz koda najpre napravi privremeni dokument, u kome se formira veza i čitaju podaci za prenos u polaznu tablicu. Kada se učitavanje završi, privremeni dokument se odbacuje. Nešto slično dato je kao primer na stranici: http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.phtml?t=4103 Ako bi u makrou još postojao kod koji prepoznaje da ima više stranica u rezultatu, mogli bi se na isti način pokupiti i ti podaci.

Prilozi uz poruku .ods  pib_webquery.ods (Veličina: 10.7 kb)
Poseti veb stranicu korisnika
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Odgovori 
Kontakt | otvorenidokument.com | Povratak na vrh | Povratak na sadržaj | RSS